โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
01-เม.ย.-2563 ถึง 30-มิ.ย.-2567

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว อย่างอบอุ่นใจ พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด

เพราะการคลอดลูกน้อยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับคุณแม่ พร้อมดูแลและให้คำปรึกษา...ในทุกช่วงเวลา เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคุณแม่ ลูกน้อยเกิดมาสุขภาพแข็งแรง คุณแม่ผ่านกระบวนการคลอดได้อย่างปลอดภัย โดยทีมสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวกับโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

✔  คลินิกนมแม่ให้คำปรึกษาและกระตุ้นน้ำนม พร้อมดูแลให้คำปรึกษาการให้นมแม่ที่ถูกวิธี

✔  ให้การดูแลปัญหาภาวะสุขภาพ อาทิ เต้านมอักเสบ ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน หัวนมแตก

 ✔ ดูแลสุภาพมารดา โดยทีมสูตินรีแพทย์ที่มีประสบการณ์ตรง

 ✔ ดูแลสุขภาพทารก โดยทีมกุมารแพทย์

 ✔ บริการห้องพักฟื้นหลังคลอด และสิ่งอำนวยความสะดวก อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

 ✔ บริการดำเนินการแจ้งเกิด จัดทำสูติบัตร

 ✔ บริการดำเนินการเบิกเงินชดเชยหลังคลอด สำหรับผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายราคา(บาท)
1โปรแกรมคลอดธรรมชาติ  Silver  49,900.-
2โปรแกรมคลอดธรรมชาติ Diamond 59,900.-
3 โปรแกรมผ่าคลอด Silver 
59,900.-
4โปรแกรมผ่าคลอด Diamond
69,900.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกในครรภ์
ราคา(บาท)
1โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกในครรภ์ Basic NIPT 9,990.-รับเอกสิทธิ์พิเศษเพิ่มทันที
*กรณีผ่าคลอด*

โปรแกรมทำหมัน
ราคา 4,000.-

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567เงื่อนไขเข้ารับบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

การมัดจำจองคลอดเหมาจ่าย ก่อนวันคลอดอย่างน้อย 1-2 เดือน ในวันคลอดบุตร ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายจะถูกหักออกตามจำนวนเงินจองคลอด เนื่องจากชำระล่วงหน้าและส่วนหนึ่ง

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Silver  5,000 บาท
Diamond 10,000 บาท


ค่าบริการเพิ่มเติม
1.
ยาเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
     โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การคลอดทารกแฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการคลอด และบริการดูแลทารกแฝดเพิ่มเติม ตามค่าใช้จ่ายจริง
3. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpes Simplex และ สุกใส (Varicella zoster) จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็ก และเบิกของใช้ต่างหาก
4. กรณีที่มีฤกษ์ผ่าตัดคลอด 20.00-07.00 น. จะมีค่าบริการเพิ่มในส่วนของค่าแพทย์, วิสัญญีแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
5. กรณีผ่าตัดคลอด ที่ไม่สามารถบล็อกหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม


หมายเหตุ

1.โปรแกรมเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับบริการแบบปกติ
2.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดใดๆได้
3.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5420 
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset