โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
31-มี.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2567

ปกป้องลูกรัก ด้วยการฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิต้านทาน


โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก 
ในปัจจุบันวัคซีนมีหลากหลายชนิด ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ตามอุบัติการณ์ของโรคต่างๆ  เนื่องจากโรคระบาดต่างๆ ได้มีการพัฒนาการตัวเองอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลาดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด  คือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกับเด็กๆ  ซึ่งร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติที่อาจเกิดกับลูกน้อย

สำหรับวัคซีนในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

วัคซีนพื้นฐาน
 
เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับตามช่วงอายุที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันโรค
วัคซีนทางเลือก
หรือ วัคซีนเสริม  เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมปกป้องให้ครอบคลุมความเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีอัตราการป่วยสูงในเด็กเล็ก เช่น วัคซีนโรต้า วัคซีนไอพีดีโปรแกรมวัคซีนทางเลือก

โรคท้องร่วง จากเชื้อไวรัสโรต้า (Rota)

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วง ที่เกิดขึ้นได้บ่อยสำหรับเด็กเล็กในช่วงก่อนอายุ 5 ปี โดยมีไวรัสโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญ มีการระบาดตลอดทั้งปีและพบมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการสัมผัส หยิบจับสิ่งของต่าง ๆ เช่น การดื่มนม น้ำ ขนม หรือแม้ต่อของเล่น ที่มีการปนเปื้อน

โรคปอดบวม หรือโรคไอพีดี (IPD)

เป็นอีกโรคติดเชื้อชนิดรุนแรง สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” ติดต่อกันได้ง่ายคล้ายไข้หวัด สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง ความรุนแรงสูงสุดอาจทำให้ผู้ป่วยพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี มีความเสี่ยงสูงของการติดเชื้อ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายยังคงมีน้อย

โปรแกรมวัคซีนพื้นฐาน Happy Baby

รายการวัคซีน

ช่วงอายุ

Happy Baby 1

Happy Baby 2 

Happy Baby 3 

2 เดือน - 1 ปี

1.1 - 3 ปี

2 เดือน - 3 ปี

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
Pentaxim

2 เดือน


วัคซีนป้องกันโรคโรต้า

Rotarix

2 เดือนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Pentaxim

4 เดือนวัคซีนป้องกันโรคโรต้า

Rotarix

4 เดือนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอักเสบบี

Hexaxim

6 เดือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Vaxigrip Tetra

7 เดือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Vaxigrip Tetra

8 เดือนวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน

MMR

9 เดือนวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี

Imojev

1 ปี


วัคซีนป้องกันสุกใส

Varivax

1 ปี 1 เดือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

Avaxim

1 ปี 2 เดือนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

Pentaxim

1 ปี 6 เดือนวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน

MMR

1 ปี 7 เดือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบ เอ

Avaxim

1 ปี 8 เดือนวัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี

Imojev

2 ปีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Vaxigrip Tetra

2 ปีวัคซีนป้องกันสุกใส

Varivax

2 ปี 5 เดือนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Vaxigrip Tetra

3 ปีราคา (บาท) *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์* 10,300.-
8,900.-18,900.-โปรแกรมวัคซีนเสริมเหมาจ่ายสำหรับเด็ก

โปรแกรมวัคซีนเสริม สำหรับเด็กราคา (บาท)

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (จำนวน 1 เข็ม) *รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว*

990.-

โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก QDENGA (จำนวน 2 เข็ม)  *รวมค่าบริการแต่ไม่รวมค่าแพทย์ *

5,990.-

โปรแกรมวัคซีนโรต้า (จำนวน 2 เข็ม)  *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์*  

2,690.-
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 (จำนวน 3 เข็ม) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์*  8,200.-
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 (จำนวน 4 เข็ม) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์*   10,900.-

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก (จำนวน 2 เข็ม)  *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์*   

7,590.-

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ก่อนสัมผัสโรค) (จำนวน 2 เข็ม)  *ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์*   

1,290.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมวัคซีนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์ *ยกเว้นโปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ *
2. โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก QDENGA จำนวน 2 เข็ม รวมค่าบริการแต่ไม่รวมค่าแพทย์
3. โปรแกรมวัคซีนไข้เลือดออก QDENGA เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 - 60 ปี สามารถฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออก โดยไม่ต้องทำการตรวจเลือดก่อนการฉีดวัคซีน  (ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน คือเดือน 0 และ 3)
4. ในกรณีที่เป็นไข้เลือดออกมาแล้วจะสามารถเข้ารับวัคซีนได้หลังจากที่หายป่วยแล้ว 6 เดือน

5. ช่วงอายุการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
6. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
7. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
8. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก ต่อ 5121
9. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567
10. *เฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับบริการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568*
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี (จำนวน 1 เข็ม) รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร