18-พ.ค.-2564เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 พ.ค. 2564 นายแพทย์ดุสิต ปัญญาประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปาโล เกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง จากรศ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป และคณะ สำหรับนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการร่วมแบ่งปันในครั้งนี้

#รักษาอย่างเข้าถึง_ดูแลอย่างเข้าใจ
---------------------
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร.02-1500-900
#PaoloHospital #PaoloKaset #เปาโลเกษตร