นพ.ณัฐวุฒิ ชวาลภาฤทธิ์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง
วัน เวลา
อังคาร 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 12:00 - 17:00