นพ.ณัฐพล ปัสสวาท

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 15:00
อังคาร 08:00 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 17:00
เสาร์ 07:00 - 17:00
อาทิตย์ 07:00 - 17:00