นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 12:00
อังคาร 09:00 - 12:00
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00
เสาร์ 09:00 - 12:00