นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วุฒิบัตร

กุมารแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
วัน เวลา
ศุกร์ 11:00 - 18:00