นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์ 14:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00