นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคเลือด

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคเลือด
วัน เวลา
อังคาร 09:00 - 21:00
พุธ 12:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00