ทพ.พงศกร ประเสริฐธรรม

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 10:00 - 17:00