ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00