ทพญ.ลีล่า เลาหวิรภาพ

ทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านสาขาทันตกรรมปริทันต์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
พุธ 09:30 - 14:00
หมายเหตุ : ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน