ทพญ.ปฐมา รักวาทิน

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:30 - 16:00
ศุกร์ 09:30 - 12:00
เสาร์ 09:30 - 16:00