โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smart Check
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
20-ก.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2566

ตรวจให้ชัวร์ รู้เท่าทันปัญหาสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกเพศทุกวัยควรให้ความสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด และควรตรวจอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรคบางโรคจะไม่มีสัญญาณใด ๆ แสดงออกมาให้เห็นหรือสังเกตได้ด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทางทำการตรวจให้

Smart Check 1 :
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 
ชาย-หญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination
/
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC
/
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
/
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
HbA1C
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
HDL
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
LDL
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
SGOT (AST)
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Alkaline Phosphatase
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
BUN
/
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Creatinine
/
ตรวจหากรดยูริกในเลือด
Uric Acid
/
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
/
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray
/
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/
คูปองอาหารว่าง
Complimentary Voucher
/

ราคา 3,000.-
Smart Check 2 :
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination
/
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
/
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
/
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ ซี
Anti HCV
/
ตรวจอุจจาระ
Stool Occult Blood
/
ตรวจอุจจาระ
Stool H.pylori
/
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
U/S Whole Abdomen
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/

ราคา3,000.-
Smart Check 3 :
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

ตรวจร่างกายทั่วไป โดยอายุรแพทย์
Physical Examination
/
ตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์
Eye Examination
/
ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
Troponin I (HS) For Startification of CVD
/
ตรวจวัดระดับ Microalbumin จากปัสสาวะ
Microalbumin
/
ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพตาดิจิตอล
Digital Fundus Camera
/
ตรวจประเมินเท้าเบาหวาน
Diabetic Foot Examination
/
ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPD
/

ราคา 1,990.-
Smart Check 4 :
โปรแกรมตรวจภาวะไขมันเกาะตับตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ Ultrasound Elastography Fatty Liver


 ราคา
1,990.-

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ

5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขนเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้ เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3.เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
4.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5.กรณี พบความผิดปกติต้องทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
6.สามารถลงทะเบียนเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
7.สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2567
8.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
9.กรุณา นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ /สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม/ศูนย์ตรวจสุขภาพ
10.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดวิธีการสั่งซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02 1500 900 


Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Smart Check 1 : โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
Smart Check 2 : โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
Smart Check 3 : โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
Smart Check 4 : โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ (Ultrasound Elastography Fatty Liver) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร