โปรแกรมตรวจสุขภาพภาวะฮอร์โมนผิดปกติ Health Care
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
02-มี.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566

ตรวจสุขภาพภาวะฮอร์โมนผิดปกติ

อารมณ์แปรปรวน  หงุดหงิดง่าย  นอนหลับยาก  เช็กให้รู้ ระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย

ฮอร์โมน Hormones คือสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ ซึ่งปริมาณและการทำหน้าที่ของฮอร์โมนในแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกัน อ่านต่อเพิ่มเติม คลิก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care สำหรับชาย 5,900.-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care สำหรับหญิง 6,900.-

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนผิดปกติ Health Care
สำหรับชายสำหรับหญิง

ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hightตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMIรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugarตรวจค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดสะสม

HbA1Cตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglycerideตรวจระดับไขมันในเลือด

HDLตรวจระดับไขมันในเลือด

LDLตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

LFT (Liver Function Test)ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinineตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกาย

FSHตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกาย

Estradiol (E2)ตรวจหาระดับฮอร์โมน

Luteinizing Hormone (LH)ตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศหญิง

SHBGตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกายเพศหญิง

Progesteroneตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกายเพศชาย

Testosteroneตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

(PSA) Prostatic Specific Antigenตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKGราคา (บาท)5,900.-6,900.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมดังกล่าว สำหรับการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เท่านั้น
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
4. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567 เท่านั้น
5. กรุณา นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร 02-1500-900 ต่อ 5113 , 5115
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิก Health Care Paolo Kaset 

Line official account : health care Paolo Kaset