ผ่าตัดส่องกล้อง รักษาตรงจุด ไม่สะดุดเรื่องคุณภาพชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
15-มี.ค.-2567

ผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery)

การผ่าตัดส่องกล้องที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตร เป็นการผ่าตัดด้วยเทคนิคใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว เพราะ...

 
 แผลเล็ก เสียเลือดน้อยในระหว่างผ่าตัด

  ลดเสี่ยงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
  ฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วหลังผ่าตัด

  ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน

กล้อง Laparoscopic Surgery ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด

การนำกล้อง Laparoscopic Surgery ซึ่งเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์มาใช้นั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความคมชัด ทำให้ศัลยแพทย์มองเห็นรายละเอียดอวัยวะต่างๆ ในช่องท้องได้อย่างชัดเจน โดยการผ่าตัดผ่านกล้องนั้น สามารถใช้ได้ดีกับการรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะภายในช่องท้อง รวมถึงโรคมะเร็งบางชนิดด้วย


การผ่าตัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ
การผ่าตัดผ่านกล้อง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังการรักษาที่กำหนดได้ ทั้งยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิม ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จึงสามารถขยายขอบเขตการรักษาได้หลายกลุ่มโรค อาทิ

การผ่าตัดรักษาโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง
การผ่าตัดรักษากลุ่มโรคนรีเวช
การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกและข้อ


รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ
ด้วยความมุ่งมั่นและการใส่ใจในทุกกระบวนการ จึงนำมาซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยในการรักรษา ประสบการณ์ของทีมแพทย์สหสาขา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกำหนดแผนการดูแลรักษาเฉพาะรายบุคคล ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดี

Quality of Expertise เพื่อความเชื่อมั่นในการรักษา
ดูแลด้วยทีมแพทย์พร้อมศัลยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา ที่มีประสบการณ์สูงสำหรับการดูแลรักษากลุ่มโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัด ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery หรือการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก เพื่อวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคลที่ครอบคลุมและครบวงจร ตอบสนองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างตรงจุด

Patient Safety เพิ่มความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานการดูแล
แนวทางที่กำหนดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย ด้วยมาตรฐานต่างๆ ตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวินิจฉัย มาตรฐานควบคุมยาและสารน้ำ รวมถึงการบริหารและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ โดยความร่วมมือของทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแล ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช
ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ประจำเดือนผิดปกติ คลำเจอก้อน การตรวจหาสาเหตุของอาการดังกล่าวนั้นทำได้ โดยสูตินรีแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจภายใน ทำอัลตร้าซาวด์ หรือตรวจเพิ่มเติมตามแต่กรณี จนได้รับการวินิจฉัยแยกโรคอย่างชัดเจน อาทิ กลุ่มโรคเยี่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกในโพรงมดลูก หรือถุงน้ำรังไข่ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้สามารถรักษาได้หลายวิธี รวมถึงการผ่าตัดรักษา

การผ่าตัดผ่านกล้อง กลุ่มโรคนรีเวช Laparoscope Surgery
เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ สามารถเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก การผ่าตัดโรคนรีเวชที่เกิดขึ้นในบริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ มดลูก ท่อนำไข่และบริเวณใกล้เคียง ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวทางการรักษาต้องให้ความสำคัญในทุกด้าน คือนอกจากชนิดของโรค ปัจจัยด้านอายุ ยังต้องใส่ใจถึงรายละเอียด ความต้องการมีบุตรในอนาคต ซึ่งโรคนรีเวชต่างๆ สามารถใช้การผ่าตัดผ่านกล้องได้ ตัวอย่างเช่น

โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
เนื้องอกที่รังไข่และมดลูก
กลุ่มโรคมะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่
ตั้งครรภ์นอกมดลูก
การรักษาโรคกลุ่มผู้มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่
การรักษาโรคในโพรงมดลูก
การทำหมัน


ปัจจุบันการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ผู้ป่วยจึงไม่ต้องกังวลเรื่องแผลผ่าตัด ความเจ็บปวด และระยะเวลาการพักฟื้นอีกต่อไป เพราะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการรักษา พร้อมแก้ปัญหาในทุกๆ ด้าน

การผ่าตัดผ่านกล้อง Minimal Invasive Surgery : MIS
ในกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง

เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง แผลมีขนาดเล็กจึงส่งผลให้เกิดพังผืดน้อย ลดโอกาสภาวะแทรกซ้อนด้านการติดเชื้อได้มาก กล้องที่ส่องเข้าไปมีกำลังขยายสูง 5-20 เท่า จึงช่วยให้เห็นรายละเอียดอวัยวะในช่องท้องได้ชัดเจน โดยเฉพาะเนื้อเยื่อ เส้นเลือดหรือเส้นประสาท สามารถผ่าตัดได้ทั้งโรคพื้นฐานและกลุ่มโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนสูง เช่น ก้อนเนื้องอกต่าง ๆ กลุ่มโรคมะเร็ง อาทิ

กลุ่มโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ มะเร็งลำไส้  ลำไส้อุดตัน
กลุ่มโรคตับ อาทิ มะเร็งตับ , มะเร็งตับอ่อน
กลุ่มโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ผ่าตัดต่อมหมวกไต  มะเร็งในไต  มะเร็งต่อมลูกหมาก
ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
ผ่าตัดไส้ติ่ง  ผ่าตัดไส้เลื่อน

ความเชี่ยวชาญของแพทย์และทีมที่ร่วมดูแลในทุกกระบวนการ สร้างความมั่นใจได้ในทุกขั้นตอน ลดความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด เป็นส่วนในการช่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาทันท่วงที ไม่ปล่อยระยะเวลาผ่านไปจนโรคลุกลาม สูญเสียโอกาสเข้ารับการรักษา

โรคกระดูกและข้อ เกิดได้จากหลายปัจจัยซึ่งไม่ได้เกิดแต่ในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น
เช่น ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ,ได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมคนทำงานในปัจจุบัน เช่น ผู้ที่ใส่รองเท้าส้นสูง ยกของหนัก การนั่งไขว่ห้าง หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในอริยาบทเดิม ๆ เป็นประจำ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน อาการปวด จึงเป็นอาการแสดงที่เด่นชัด ส่วนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการนวดเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งถือเป็นการรักษาที่ไม่ตรงจุดทำให้กลับมาเป็นซ้ำๆ หากปล่อยเรื้อรังจะส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกและข้อเสื่อม รวมถึงเส้นประสาททำงานได้น้อยลง เกิดอาการชาและอ่อนแรงที่ขาตามมาจนสร้างความเจ็บปวดรุนแรง

เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ
การผ่าตัดส่องกล้อง Endoscope and Arthroplasty
การรักษาโรคกระดูกและข้อ สามารถใช้เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องได้เช่นกัน ซึ่งช่วยลดขนาดของแผลผ่าตัด เข้าถึงโรคที่เป็นปัญหาอย่างตรงจุด จึงผ่าตัดเฉพาะส่วนรอยโรคที่แท้จริงโดยไม่ต้องตัดเลาะกล้ามเนื้อส่วนที่ดีออก ช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียงได้มาก ซึ่งสามารถทำการรักษาได้หลายส่วนด้วยกัน

ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

หากปล่อยให้อาการปวดเรื้อรังอาจรุนแรงจนยากแก่การแก้ไข เมื่อมีอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตลอดจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรม กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5114

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset