เจ็บหน้าอกแบบไหน…เข้าข่ายเสี่ยง “Heart Attack”

เคยอยู่ดีๆ ก็เจ็บหรือแน่นหน้าอกบ้างไหม รู้สึกว่าเป็นแค่แว๊บเดียวก็หายไป เป็นๆ หายๆ มีอาการมาเป็นระยะ ๆ นี่คือสัญญาณที่ไม่น่าไว้ใจแล้ว เพราะการเจ็บหน้าอกสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติได้หลายอย่าง