ห่างไกลภาวะหัวใจวายเฉียบพลันด้วยเทคโนโลยีการตรวจ CT Scan 160 Slice

โรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น แต่จะเกิดอาการแบบเฉียบพลัน โดยมักมีอาการในขณะที่หัวใจทำงานหนัก หรือเกิดในขณะที่หัวใจสูบฉีดโลหิตอย่างแรง

ลดเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CTA

โรคหลอดเลือดหัวใจมักแสดงอาการแบบเฉียบพลันเมื่อเป็นมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยอาจเกิดในขณะที่หัวใจทำงานหนัก หรือในขณะที่หัวใจสู