ตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ รู้ทันป้องกัน "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ"

“โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน” เป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจาก “โรคมะเร็ง”

ใช้ชีวิตได้เต็มที่แค่ไหน เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักไม่แสดงอาการให้เห็นมากนัก ยกเว้นผู้ที่มีอาการรุนแรงจะรู้สึกแน่นกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆ มากดทั