ตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ รู้ทันป้องกัน "โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ"

“โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน” เป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจาก “โรคมะเร็ง”

การตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)

การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เริ่มมีอายุที่มากขึ้น หรือผู้ที่มีความเสี่ย

ใช้ชีวิตได้เต็มที่แค่ไหน เมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบมักไม่แสดงอาการให้เห็นมากนัก ยกเว้นผู้ที่มีอาการรุนแรงจะรู้สึกแน่นกลางหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆ มากดทั

สิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดหัวใจ

โรคหัวใจ คือโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค