โปรแกรมส่องกล้อง HEALTHY CHOOSE VARIETY
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
30-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมส่องกล้อง
Healthy Choose Variety 

อุ่นใจ ไร้กังวล ได้ทุกการรักษา


เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์ เพื่อส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • ปวดท้องเรื้อรัง รักษาด้วยการทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้น
  • น้ำหนักลดลงผิดปกติ
  • เบื่ออาหาร
  • กลืนติด กลืนเจ็บ
  • ซีด อ่อนเพลีย
  • การขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกสลับท้องเสีย
  • อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำ ถ่ายเป็นเลือด

เพราะการส่องกล้องทางเดินอาหารในแต่ละครั้งสามารถตรวจ หรือรักษาไปพร้อมๆกันได้ เนื่องจากแพทย์สามารถเก็บชิ้นเนื้อที่อาจสงสัยเสี่ยงเป็นโรคร้ายส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการได้หลังตรวจเสร็จ โดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดใหญ่
โปรแกรมวัคซีน
ราคาปกติ (บาท)
โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร 
Gastro Scope
12,000.-
โปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 
Colono Scope
15,000.-
โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร เเละลำไส้ใหญ่
Gastro Scope + Colono Scope 
25,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าแพทย์ส่องกล้อง
2. กรณีใช้ยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง
3. รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการส่องกล้องทางเดินอาหาร (ภายใต้เงื่อนไขของโรงพยาบาลฯกำหนด)
4. รวมค่าห้องส่องกล้อง และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (ชุดเครื่องมือสำหรับส่องกล้อง Gastroscopy/ Colonoscopy)
5. ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด
6. ไม่รวมค่ายากลับบ้าน
7. ไม่รวมค่าชิ้นเนื้อ ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
8. กรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อ คิดค่าใช้จ่ายส่งตรวจชิ้นเนื้อตามจริง
9. ไม่รวมค่าแพทย์ตัดชิ้นเนื้อ กรณีตัดชิ้นเนื้อมีค่าใช้จ่ายค่าแพทย์ตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติม
10. กรณีผู้ป่วยใน โปรแกรมครอบคลุมค่าใช้จ่ายเฉพาะทำหัตถการส่องกล้อง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าห้องพัก ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยใน ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่ายากลับบ้าน เป็นต้น
11. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันนี้ -30 มิถุนายน 2567
13. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด