สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ Healthy Life Time Admit
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
29-พ.ค.-2566 ถึง 01-พ.ย.-2566

สำหรับผู้ถือกรรม์ธรรมสุขภาพ
เพราะเราห่วงใยเเละใส่ใจสุขภาพคุณในทุกจังหวะของชีวิต เราพร้อมดูเเลสุขภาพของคุณด้วยความใส่ใจ เเละพร้อมเข้าใจในทุกความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เพื่อให้คุณรู้สึกคลายกังวลตลอดช่วงการรักษา เเละสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสดใสอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4140 ต่อ 2451
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB