7 วิธีเก็บยาของลูก…ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
18-ต.ค.-2565
“การเก็บรักษายา” ของลูกน้อยอย่างถูกวิธี เป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากมีการเก็บรักษายาอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งใน “การรักษาคุณภาพยา” ให้คงอยู่ตามมาตรฐานและตามระยะเวลาที่เหมาะสมของยานั้น ๆ ได้

และนี่คือ 7 วิธีเบื้องต้นในการเก็บรักษายา
1.ควรอ่านสลากยาให้ครบถ้วน รวมทั้งคำแนะนำการเก็บรักษายา
2.หากยาที่ลูกได้รับนั้นไม่ระบุการเก็บรักษาเป็นพิเศษ ให้เก็บยาไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ราวๆ 18 -25 องศาเซลเซียส และไม่มีแสงแดดส่องถึง รวมทั้งห้ามทิ้งยาไว้ในรถยนต์ เพราะเมื่อรถจอดอยู่กลางแดดก็สามารถทำให้ยาเสื่อมได้ง่าย
3.หากเป็นยาที่ระบุว่าให้เก็บไว้ในตู้เย็น ก็ห้ามเก็บไว้ในช่องแช่แข็งโดยเด็ดขาด การเก็บยาในตู้เย็นที่ถูกต้อง คือ การเก็บในตู้เย็นช่องปกติ ไม่ควรเก็บที่ชั้นใกล้ช่องแช่แข็ง เพราะความเย็นจัดจะทำให้ตัวยาเป็นน้ำแข็งและตกตะกอนได้ และไม่ควรเก็บยาที่ประตูตู้เย็นเพราะอุณหภูมิบริเวณฝาตู้เย็นอาจไม่เย็นพอ เนื่องมาจากการเปิด–ปิด ประตูตู้เย็นบ่อยๆ
4.ยาบางชนิดที่บรรจุในขวดสีชา หมายถึง ยาที่ต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสง ไม่ควรเปลี่ยนภาชนะบรรจุยาไปเป็นแบบใสหรือขาว เพราะจะทำให้ยาเสื่อมได้ง่าย
5.ยาบางชนิดที่ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้น เนื่องจากจะทำให้ยาเกิดการสลายตัวได้ ก็ควรใส่สารกันชื้น(มักเห็นเป็นซองเล็กๆ ภายในมีเม็ดกันชื้นสอดอยู่ในขวดยา)ไว้ตลอดเวลา และควรปิดฝาขวดยาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง และระมัดระวังอย่าให้อากาศเข้าด้านในเพราะจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพเร็ว
6.ควรเก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมซึ่งมีสลากระบุชื่อยาและวันที่ได้รับยานั้น จะทำให้ทราบระยะเวลาที่ควรเก็บยาที่เหลือนั้นได้
7.ต้องเก็บยาในที่สูงให้พ้นมือเด็ก หรือเก็บในตู้ที่มีกุญแจล็อก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาของเด็กโดยที่ผู้ปกครองไม่ทันสังเกตได้

นอกจากนี้ การสำรวจ “วันหมดอายุของยา” ในตู้ยาอย่างสม่ำเสมอ ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการได้รับผลข้างเคียงจากยาเสื่อมสภาพได้ และก่อนใช้ยาทุกครั้ง คุณแม่ควรที่จะสังเกตลักษณะของยาด้วยว่า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ หากมี สี กลิ่น รส เปลี่ยนแปลงไป น้ำยาขุ่นมีตะกอน หรือตัวยาเกิดการแยกชั้น เขย่ายาแล้วก็ไม่กลับสู่สภาพเดิม ก็ควรทิ้งยาเหล่านั้นไป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาที่เสื่อมสภาพของลูกน้อย เพราะนั่นอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิต!สอบถามรายละเอียด
ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 – 3221