การรู้ทันสถานะสุขภาพอยู่เสมอ…สำคัญกับคุณยังไง?

เมื่อ ‘การตรวจสุขภาพ’ เพียงปีละครั้งอาจไม่เพียงพอ เพราะหากเกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีความเสี่ยงที่แอบซ่อนอยู่ระหว่างทาง เราจะไม่อาจรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงเวลาที่จะได้ตรวจสุขภาพอีกครั้ง ‘การรู้เท่าทันสถานะสุขภาพ’ ของตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เฉพาะกับ “คุณที่กำลังเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในเร็ววันเพราะการใช้ชีวิตแบบที่ผ่านมา” หรือ “คุณที่สุขภาพดีและมีเป้าหมายว่าอยากจะสุขภาพดีเยี่ยมถึงขีดสุด”

ไม่ว่าคุณจะกำลังลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมสุขภาพอย่างจริงจังเพื่อการลงวิ่งมาราธอนครั้งแรกในชีวิตหรืออาจจะได้เวลาที่ต้องปรับปรุงสุขภาพครั้งใหญ่เพราะไม่อยากใช้ชีวิตแบบมีโรคเรื้อรังติดตัวไปจนแก่

“ไม่ว่าเป้าหมายสุขภาพของคุณในปีนี้คืออะไร
มาเริ่มต้นจากการรู้ทันสุขภาพของตัวเอง”

ALL YOU CAN CHECK โปรแกรมเช็กอัพตามไลฟ์สไตล์ ที่จะทำให้คุณสามารถเป็น The Best Version of Yourself ที่สุขภาพดีและแฮปปี้กับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยรายการตรวจสุขภาพที่มีให้เลือกมากกว่า 30 รายการ ครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี ให้คุณได้ตรวจติดตามค่าพื้นฐาน เช่น ดูความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ ไต ไขมันในเลือด รวมถึงคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายตามไลฟ์สไตล์และความเสี่ยงภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สารบ่งชี้มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือสามารถเลือกตรวจมวลกระดูก ดูการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ตรวจหาปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ หรือเช็กสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรจะหันมาปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้รู้เท่าทันสถานะทางสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยงแปลงที่ดีขึ้น และได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในแบบที่ต้องการ

ALL YOU CAN CHECK เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไปถึงทุกเป้าหมายสุขภาพดีที่คุณตั้งใจแพ็กเกจสุขภาพ All You Can Check

Package & Promotion

 • ตรวจเหมาจ่าย 6,990.-
 • ตรวจเหมาจ่าย 9,990.-
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ
 • สิทธิพิเศษ

ตรวจเหมาจ่าย 6,990.-

 • Basic Checkup (17 รายการตรวจ)
  รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination 1 ครั้ง/ปี
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
  3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
  4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
  5 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
  6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
  7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
  8 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
  9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
  10 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
  11 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
  12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
  13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
  14 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
  15 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
  16 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
  17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด

  *กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

 • Advance Checkup
  กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
  2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
  3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
  4 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori 1 ครั้ง/ปี
  กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ Limit ชาย หญิง
  1 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
  2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
  3 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen ไม่จำกัด
  4 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดูมดลูก-รังไข่ Ultrasound Pelvis ไม่จำกัด
  กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
  เลือกตรวจได้ 1 รายการ
  Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) CT Calcium Score 1 ครั้ง/ปี
  2 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง/ปี
  3 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง/ปี
  4 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) ABI 1 ครั้ง/ปี
  5 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก PV., Thin Prep 1 ครั้ง/ปี
  6 ตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
  7 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Bone Dentsity 2 Part 1 ครั้ง/ปี

ตรวจเหมาจ่าย 9,990.-

 • Basic Checkup (19 รายการตรวจ)
  รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination 1 ครั้ง/ปี
  2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
  3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
  4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
  5 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
  6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
  7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
  8 ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
  9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
  10 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
  11 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
  12 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
  13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
  14 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
  15 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase) ไม่จำกัด
  16 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
  17 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
  18 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
  19 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด

  *กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

 • Advance Checkup
  กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
  2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
  3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
  4 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
  5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori 1 ครั้ง/ปี
  6 ตรวจไทรอยด์ TSH 1 ครั้ง/ปี
  7 ตรวจไทรอยด์ FT4 1 ครั้ง/ปี
  8 ตรวจไทรอยด์ FT3 1 ครั้ง/ปี
  9 ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA 1 ครั้ง/ปี
  10 ตรวจหามะเร็งรังไข่ CA125 1 ครั้ง/ปี
  กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ Limit ชาย หญิง
  1 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
  2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
  3 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen ไม่จำกัด
  4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP, Lateral ไม่จำกัด
  5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง X-ray Spine ไม่จำกัด
  กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
  เลือกตรวจได้ 3 รายการ
  Limit ชาย หญิง
  1 ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) CT Calcium Score 1 ครั้ง/ปี
  2 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง/ปี
  3 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง/ปี
  4 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) ABI 1 ครั้ง/ปี
  5 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก PV., Thin Prep 1 ครั้ง/ปี
  6 ตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
  7 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Bone Dentsity 2 Part 1 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขแพ็กเกจ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
 • ระยะเวลาการเข้ารับบริการครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
 • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
 • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
 • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
 • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร.02-150-0900
  • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร.02-514-4141
  • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร.02-363-2000
  • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร.02-818-9000 ต่อ 113
  • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8111
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับการตรวจแบบไม่จำกัดครั้ง สำหรับผู้เข้ารับบริการที่ตรวจพบความผิดปกติในครั้งแรก เฉพาะกลุ่มรายการเจาะเลือดห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยไม่รวมค่าแพทย์กับค่าบริการ และแพทย์มีการนัดหมายเพื่อติดตามอาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

สิทธิพิเศษ

ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 6,990 บาท

 • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
 • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
 • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 9,990 บาท

 • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
 • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
 • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • คูปองส่วนลดค่าห้องพัก กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • บริการเรียกรถพยาบาล กรณีต้อง Admit ฉุกเฉิน (ตามเงื่อนไขระยะทาง) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ All You Can Check

Package & Promotion

 • ตรวจเหมาจ่าย 6,990.-
  • Basic Checkup (17 รายการตรวจ)
   รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination 1 ครั้ง/ปี
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
   3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
   4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
   5 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
   6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
   7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
   8 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
   9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
   10 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
   11 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
   12 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
   13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
   14 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
   15 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   16 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
   17 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด

   *กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

  • Advance Checkup
   กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
   2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
   3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
   4 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori 1 ครั้ง/ปี
   กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ Limit ชาย หญิง
   1 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
   2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
   3 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen ไม่จำกัด
   4 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดูมดลูก-รังไข่ Ultrasound Pelvis ไม่จำกัด
   กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
   เลือกตรวจได้ 1 รายการ
   Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) CT Calcium Score 1 ครั้ง/ปี
   2 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง/ปี
   3 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง/ปี
   4 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) ABI 1 ครั้ง/ปี
   5 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก PV., Thin Prep 1 ครั้ง/ปี
   6 ตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Bone Dentsity 2 Part 1 ครั้ง/ปี
 • ตรวจเหมาจ่าย 9,990.-
  • Basic Checkup (19 รายการตรวจ)
   รายการตรวจ Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination 1 ครั้ง/ปี
   2 วัดความดันโลหิต ชีพจร Blood Pressure, Vital signs ไม่จำกัด
   3 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight ไม่จำกัด
   4 ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ไม่จำกัด
   5 ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA ไม่จำกัด
   6 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำกัด
   7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar ไม่จำกัด
   8 ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C ไม่จำกัด
   9 ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol ไม่จำกัด
   10 ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride ไม่จำกัด
   11 ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL ไม่จำกัด
   12 ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL ไม่จำกัด
   13 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST) ไม่จำกัด
   14 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT) ไม่จำกัด
   15 ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase) ไม่จำกัด
   16 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N ไม่จำกัด
   17 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine ไม่จำกัด
   18 ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid ไม่จำกัด
   19 ตรวจปัสสาวะ Urine Examination ไม่จำกัด

   *กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์บอกผลเพิ่มเติม

  • Advance Checkup
   กลุ่มรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag ไม่จำกัด
   2 ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs ไม่จำกัด
   3 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine ไม่จำกัด
   4 ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA ไม่จำกัด
   5 ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori 1 ครั้ง/ปี
   6 ตรวจไทรอยด์ TSH 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจไทรอยด์ FT4 1 ครั้ง/ปี
   8 ตรวจไทรอยด์ FT3 1 ครั้ง/ปี
   9 ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA 1 ครั้ง/ปี
   10 ตรวจหามะเร็งรังไข่ CA125 1 ครั้ง/ปี
   กลุ่มรายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ Limit ชาย หญิง
   1 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
   2 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
   3 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen ไม่จำกัด
   4 ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP, Lateral ไม่จำกัด
   5 ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง X-ray Spine ไม่จำกัด
   กลุ่มรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
   เลือกตรวจได้ 3 รายการ
   Limit ชาย หญิง
   1 ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(เฉพาะสาขาสมุทรปราการ) CT Calcium Score 1 ครั้ง/ปี
   2 ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้ง/ปี
   3 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้ง/ปี
   4 ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และ เกษตร) ABI 1 ครั้ง/ปี
   5 ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก PV., Thin Prep 1 ครั้ง/ปี
   6 ตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram 1 ครั้ง/ปี
   7 ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Bone Dentsity 2 Part 1 ครั้ง/ปี
 • เงื่อนไขแพ็กเกจ

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
  • ระยะเวลาการเข้ารับบริการครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ กรณีพบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าแพทย์เพิ่มเติม
  • โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
  • โปรแกรม Paolo All You Can Check จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต, เกษตร, โชคชัย 4, สมุทรปราการ และ พระประแดง)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร.02-150-0900
   • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร.02-514-4141
   • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร.02-363-2000
   • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร.02-818-9000 ต่อ 113
   • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร.02-577-8111
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิพิเศษ

  ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 6,990 บาท

  • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
  • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
  • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

  ตรวจสุขภาพเหมาจ่าย 9,990 บาท

  • บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล มูลค่า 100 บาท
  • บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล Silver Card อายุ 1 ปี
  • บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • คูปองส่วนลดค่าห้องพัก กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • บริการเรียกรถพยาบาล กรณีต้อง Admit ฉุกเฉิน (ตามเงื่อนไขระยะทาง) 1 ครั้ง/ปี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  • โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

เลือกสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ

Select Branch
คำถามที่พบบ่อย

FAQs

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

หรือลงทะเบียนเพื่อรับโปรโมชั่น


ช่องทางการชำระเงิน

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000