สถาบันกระดูกและข้อ

Paolo Orthopedic Institute

เปิดให้บริการในรูปแบบ One Stop Service สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตั้งแต่จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง ห้องตรวจ ห้องทำหัตถการ ห้องกายภาพบำบัด ห้องเอกซเรย์ การเงิน และห้องจ่ายยา ชู 4 ทีมแพทย์ และ 4 ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ Hip & Knee Joint, Spine, Sport Medicine และ Traumatic Orthopedic สถาบันกระดูกและข้อเปาโล เป็นศูนย์รวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระดูกและข้อจากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงทีมผู้ดูแลยังสามารถบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดในทุกสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยอีกด้วย