-
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
15-พ.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

รายการวัคซีน
ราคา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่)790.-
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)790.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. 
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง

3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
6. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2567

7. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
8. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก (เหมาะสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 15 ปี)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2390-2393
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม สำหรับผู้ใหญ่ - +
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม สำหรับเด็ก - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ