แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
27-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  1. รายการตรวจเฉพาะการคัดกรองสุขภาพคู่รักเบื้องต้น
  2.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมเหมาจ่ายได้
  3. ระยะเวลาให้บริการสำหรับเงื่อนไขดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม  2563
  4.  เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.เปาโล พระประแดง กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร .02 - 818 - 9000     
  

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก - ชาย - +
แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก - หญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง