โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
23-พ.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2567
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง
Laparoscopic Cholecystectomy


          อวัยวะทุกส่วนย่อมมีหน้าที่การทำงานที่สำคัญเพื่อให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่ “ถุงน้ำดี” ก็มีหน้าที่สำคัญต่อระบบในร่างกายเช่นกัน เมื่อไหร่ที่ถุงน้ำดีมีปัญหาย่อมส่งผลกระทบปัญหาอื่นๆ ตามมา หากไม่รีบผ่าตัดรักษาก็อาจทำเกิดอันตรายได้!


โปรแกรมระยะเวลาราคาประเมิน
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง 
(LC : Laparoscopic Cholecystectomy) 
3 วัน 2 คืน180,000.-


สิทธิพิเศษ สำหรับกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ
 • กรณีที่มีวงเงินค่าห้องพักผู้ป่วยใน IPD Room/Day 2,000 บาทขึ้นไป
 • หรือมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย 1 ล้านบาท ขึ้นไป นอนพักห้องเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
  กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อได้ที่  02-818-9000 ต่อ 203 (ฝ่ายประกันสัมพันธ์)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. อุปกรณ์เวชภัณฑ์ รายการของใช้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีใช้จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 2. รวมค่าแพทย์ผ่าตัดและแพทย์วิสัญญี
 3. รวมค่ายากลับบ้าน แต่ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวผู้ป่วย (ตามกำหนด)
 4. นอนพักห้องเดี่ยว Standard 2 คืน ,รวมค่าการพยาบาล,บริการห้องพัก,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามกำหนด)
 5. ราคานี้เป็นราคาเหมา ซึ่งต้องได้รับการประเมินทางทางคลินิกก่อนเท่านั้น
 6. ราคานี้รวมทุกรายการที่เกิดขึ้นในการรักษาและการผ่าตัดครั้งนี้ โดยที่ไม่รวมภาวะแทรกซ้อน
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร 0-2818-9000
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

เพิ่มเพื่อน


แพทย์หญิง ทัตติญา สีมะสิงห์
แพทย์ศัลยกรรมทั่วไปตารางออกตรวจ
 • จันทร์         08:00 - 17:00 น.
 • อังคาร        08:00 - 17:00 น.
 • พุธ             08:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี    08:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์            08:00 - 17:00 น.