พญ. ทัตติญา สีมะสิงห์ / Thattiya Simasinha, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์