นพ.ศักดา ลายวิเศษกุล / Sakda Layvisatkul, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. ภัทรดา ธานี / Pattarada Thani
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์