ทตญ.กรอุมา ตรีกุลธนาโชติ /KORNUMA TREKULTANACHOTE, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

แพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์