นพ.ปัญญา ลีพึ่งธรรม / Panya Leepungtham, M.D.

อายุรศาสตร์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 06:30 - 15:30
อังคาร 06:30 - 15:30
พุธ 06:30 - 15:30
พฤหัสบดี 06:30 - 15:30
ศุกร์ 06:30 - 15:30