นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคเลือด

นัดหมายแพทย์
พญ.อรวรรณ เกษมสุขสกุณี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาโรคเลือด

นัดหมายแพทย์