นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน เเขนงสาธารณสุขศาสตร์ เเพทย์ประจำแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ

นัดหมายแพทย์