นพ. สมนึก ลัทธินานนท์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ. สุจินต์ สุขะหุต
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนเดช รักษ์เพชรมณี ศัลยแพทย์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
ผศ.นพ. วิศิษฏ์ เกษตรเสริมวิริยะ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะและทางเดินทางอาหาร

นัดหมายแพทย์
พญ. วรากานต์ ตั้งจตุพร
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม

นัดหมายแพทย์
พญ.กลั่นแก้ว กลั่นนุรักษ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.วารีณา เลาหพันธุ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านเต้านม และผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรม

นัดหมายแพทย์