แพทย์หญิง ภาวิณี ธีรการุณวงศ์
Paolo Hospital Samutprakarn

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

Appointment
แพทย์หญิงวรรณดี คิดรุ่งเรือง
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
แพทย์หญิงศิริธร ปาณะลักษณ์
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
Dr. Alisara Sriniltha
Paolo Hospital Chokchai 4

Breast center

Appointment
Dr. Buranasak Srisinrungruang
Paolo Hospital Chokchai 4

Orthopedic

Appointment
Dr. Chalisa Prasatsakulchai
Paolo Hospital Chokchai 4

Obstetrician

Appointment
Dr. Chonthida Iamsamsam
Paolo Hospital Chokchai 4

Obstetrician

Appointment
Dr. Mai Laohasukkasem
Paolo Hospital Chokchai 4

ENT

Appointment
Dr. Patchara Pharaksa
Paolo Hospital Chokchai 4

Physician specializing in infectious disease

Appointment
Dr. Sakarin Phaka
Paolo Hospital Chokchai 4

Orthopedic

Appointment
Dr. Somnuk Lutchananon
Paolo Hospital Chokchai 4

Surgeon specializing in laparoscopic surgery

Appointment
Dr. Suchin Sukhaut
Paolo Hospital Chokchai 4

Surgeon specializing in laparoscopic surgery

Appointment
Dr. Thanarak Poonwongprasert
Paolo Hospital Chokchai 4

General Practitioner and Occupational Medicine

Appointment
Dr. Wanchai Bunyapirat
Paolo Hospital Chokchai 4

Orthopedic

Appointment
Dr. Wanchai Nattrakulpitak
Paolo Hospital Chokchai 4

Women's Care Center

Appointment
Dr. Wasupol Jungpattanapreecha
Paolo Hospital Chokchai 4

Surgeon specializing in laparoscopic surgery

Appointment
DR.NATTHANONT ANANTCHATSAKUL
Paolo Hospital Rangsit

Orthopedic Doctor

Appointment
Dr.Palakul Rangabpit
Paolo Hospital Chokchai 4

Gynecological Endoscopic surgery Specialist

Appointment
DR.POGGPONG WONGWICHARN
Paolo Hospital Rangsit

Surgeon

Appointment
นายแพทย์ ทิวากร หลีสันติพงศ์
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
นายแพทย์ สมชาย สมศิริพรชัย
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
นายแพทย์เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
นายแพทย์วรุตม์ ทองใบ
Paolo Hospital Samutprakarn

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Appointment
นายแพทย์สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมเด็ก

Appointment
นายแพทย์เอกสิทธ์ โกวิทย์ดำรงค์
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
แพทย์หญิง จุฬามณี ชัยรัตนธนานนท์
Paolo Hospital Samutprakarn

กุมารเวชโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Appointment