นพ.ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ

อายุรเเพทย์ เฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไปและอาชีวเวชศาสตร์

Diploma

นพธนัฐรักษ์พูนวงศ์ประเสริฐ
Day Time
Monday 08:00 - 17:00
Tueday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00