Gastrointestinal and Live
06-May-2018
icon_gi_center

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ดูแลรักษา บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ

— Paolo Hospital

ทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (G.I. and Liver Center) มีหน้าที่ดูแลรักษา บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ตรวจรักษาด้วยการเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ และตรวจด้วยการส่องกล้อง (G.I. Endoscopy) ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยอาการและสาเหตุของโรคจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

อาการเบื้องต้นที่พบบ่อย

  • ปวดท้อง
  • ท้องเสีย
  • ท้องผูก
  • อาเจียนเป็นเลือด
  • อุจจาระเป็นเลือด

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับอย่างมีประสิทธิภาพคือ การรักษาด้วยการส่องกล้อง ( G.I. Endoscopy) แพทย์จะวินิจฉัยตามลักษณะอาการของคนไข้ที่มักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวด จุก แสบท้องเป็นเวลานาน หรือเคยมีประวัติการรักษา ซึ่งแพทย์จะให้รับประทานยา หากอาการไม่ดีขึ้นจึงพิจารณารักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการส่องกล้องเป็นลำดับต่อไป ซึ่งการส่องกล้องมีข้อดีคือ ทำให้แพทย์เห็นภาพจริงซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรค มีความแม่นยำ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์ หรือเอ็กซเรย์ซึ่งจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนัก การรักษาด้วยการส่องกล้องสร้างความกังวลให้คนไข้เป็นอย่างมาก เพราะความไม่รู้และความเข้าใจอย่างผิด ๆ ในอดีต รวมถึงความไม่มั่นใจในเทคโนโลยี และที่สำคัญคือคนไข้กลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดมีขึ้นจากการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สำหรับคนไข้ที่มีความกังวลต่อการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง ทีมแพทย์และพยาบาลจะมีวิธีการสื่อสารและอธิบายให้คนไข้เห็นถึงความสำคัญของการรักษา โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีของการรับการรักษา และผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากคนไข้ละเลยต่อการรักษา การพูดคุยกับคนไข้ในกรณีที่ไม่ยินยอมส่องกล้องเพราะกังวลถึงผลข้างเคียงและกลัวความเจ็บปวดนั้น พยาบาลผู้ดูแลจะลงทะเบียนคนไข้รายนั้นๆ ไว้เป็นกรณีพิเศษ และโทรศัพท์ติดต่อเพื่อติดตามซักถามอาการโดยตลอด ดังนั้นการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง การให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงกระบวนการและความสำคัญของการรักษาด้วยวิธีส่องกล้องให้คนไข้ได้ทราบ จึงเป็นวิธีการที่ทำให้คนไข้คลายความกังวลลงได้ %e0%b9%84%e0%b9%84d การรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องมี 2 ประเภท คือส่องกระเพาะอาหาร (ส่องทางปาก) และส่องลำไส้ (ส่องทางก้น) ซึ่งการเตรียมตัวมีความแตกต่างกัน การส่องกล้องในส่วนกระเพาะอาหารจะมีการเตรียมตัวที่ง่ายกว่าการส่องกล้องในส่วนลำไส้ พยาบาลจะให้คนไข้งดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน หรือประมาณ 6 ชั่วโมงก่อนการส่องกล้องเป็นการเตรียมกระเพาะอาหารให้ว่าง ไม่ให้มีเศษอาหาร เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การส่องกล้องในส่วนกระเพาะอาหารคนไข้สามารถรับการรักษาแบบ OPD CASE โดยคนไข้สามารถเข้ารับการส่องกล้องแล้วกลับบ้านได้เลย แต่ถ้าเป็นการส่องกล้องในส่วนลำไส้จะต้องมีการเตรียมลำไส้ ทีมแพทย์และพยาบาลจะให้คนไข้งดอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ เป็นเวลา 2 วันก่อนส่องกล้อง และกำหนดเมนูอาหารที่คนไข้จะต้องรับประทานอาหารอย่างไร เวลาใด รวมถึงให้คนไข้ทานยาระบาย เพื่อเตรียมลำไส้จนถ่ายเป็นน้ำใสก่อนที่จะส่องกล้อง ทำให้เมื่อส่องกล้องเข้าไปจะเห็นภาพของลำไส้ได้อย่างชัดเจน การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องคนไข้สามารถเตรียมการเองได้ที่บ้าน หรือจะเข้าพักที่โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมลำไส้ให้ก็ได้ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้าพักในโรงพยาบาล เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อน คนไข้ในช่วงอายุนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

กระบวนการการดูแลวางแผนประเมินค่าใช้จ่าย

ในส่วนของการดูแลวางแผนประเมินค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นความกังวลอย่างหนึ่งของคนไข้หลังจากทราบว่าต้องรักษาด้วยวิธีการส่องกล้องที่คนไข้มีความเข้าใจว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง พยาบาลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษา โดยอธิบายถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการรักษาด้วยการส่องกล้อง ชี้แจงราคาและรายละเอียด รวมถึงสิทธิ์ของคนไข้ ซึ่งการรักษาด้วยการส่องกล้องทั้งในส่วนกระเพาะอาหารและลำไส้จะมีค่าใช้จ่ายเป็นราคาเหมาจ่าย หากตรวจพบความผิดปกติหรือต้องมีการรักษาต่อในระยะยาว เช่น พบแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องรักษาต่อด้วยการฉีดยาทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อไป พยาบาลก็จะชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นขั้นตอน

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

โทร. 10288 , 10284 

Paolo Hospital
ตารางออกตรวจแพทย์ ตารางออกตรวจแพทย์ %e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-3

นพ. ธรณัส  กระต่ายทอง

SPECIALTIES | อายุรศาสตร์

%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8c

พญ. จันทร์รุ่ง สิทธิพงศ์

SPECIALTIES | อายุรศาสตร์

%e0%b8%9e%e0%b8%8d-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

พญ. สุทธีรา เลิศอมรพงษ์

SPECIALTIES | อายุรศาสตร์

1. โปรแกรมส่องกล้องเหมาจ่าย

  • Gastroscope ส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  • Colonoscope ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
  • Gastroscope & Colonoscope ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่
9,900 บาท 15,900 บาท 23,000 บาท

2. โปรแกรม Gastric Balloon

  • Gastric Balloon
159,000 บาท

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a2 5%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87

TOP 5 โรคทางเดินอาหาร ที่คนไทยเผชิญตลอดปี 2559

สถิติผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหาร ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล นับว่ามีจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น %e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5

ส่งท้ายปีทั้งที อยาก ลด เลี่ยง แอลกอฮอล์ … ต้องทำอย่างไร

การรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ นับเป็นเรื่องสำคัญ
%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99

ลดความอ้วนไม่ได้เสียที ต้องลองวิธีนี้ …นวัตกรรมใหม่ตัวช่วยลดน้ำหนัก

โรคอ้วน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผลเสียต่อสุขภาพ
%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99

โรคกรดไหลย้อน

คนไทยในปัจจุบันเป็นโรคกรดไหลย้อนมากกว่าในอดีต เพราะปัจจัยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปชีวิตที่เร่งรีบ
บทความทั้งหมด