แพทย์หญิง ภาวิณี ธีรการุณวงศ์
Paolo Hospital Samutprakarn

กุมารเวชกรรมสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม

Appointment
แพทย์หญิงวรรณดี คิดรุ่งเรือง
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
Assist.Prof.Dr.Wisit Kasetsermwiriya
Paolo Hospital Phaholyothin

Surgery

Appointment
Dr. Ornpailin Ratanapinsiri
Paolo Hospital Phaholyothin

Psychiatrist

Appointment
Papichaya Leelawai
Paolo Hospital Phaholyothin

Occupational Therapy

Appointment
Satita Rojpojjanarat
Paolo Hospital Phaholyothin

Art Therapy

Appointment
Bhornthip Srirojnoppakun
Paolo Hospital Phaholyothin

Clinical psychology

Appointment
Assist. Prof. Dr. Pornpavit Sriphirom
Paolo Hospital Phaholyothin

Spine

Appointment
แพทย์หญิงศิริธร ปาณะลักษณ์
Paolo Hospital Samutprakarn

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

Appointment
Dr. Chawanvuth Termtanun
Paolo Hospital Phaholyothin

Hip & Knee Joint

Appointment
Dr. Manoch Sumritsopak
Paolo Hospital Phaholyothin

Spine

Appointment
Kritsakorn Srisom
Paolo Hospital Phaholyothin

Traumatic Orthopedic

Appointment
Assoc. Prof. Dr. Buncha Chernchujit
Paolo Hospital Phaholyothin

Sport Medicine

Appointment
น.ส.วิพุธ เคหะสุวรรณ
Paolo Hospital Phaholyothin

นักดนตรีบำบัด (Let's Talk)

Appointment
Dr. Pitchayut Kasempakdeepong
Paolo Hospital Phaholyothin

Psychiatrist

Appointment
Dr. Akkapon Poolcharoen
Paolo Hospital Phaholyothin

Hematologist

Appointment
Dr. Alisara Sriniltha
Paolo Hospital Chokchai 4

Breast center

Appointment
Dr. Bundit Sunthornlekha
Paolo Hospital Phaholyothin

Appointment
Dr. Buranasak Srisinrungruang
Paolo Hospital Chokchai 4

Orthopedic

Appointment
Dr. Chaiyaporn Siramanakul
Paolo Hospital Phaholyothin

Spine

Appointment
Dr. Chaiyapruk Pundee
Paolo Hospital Phaholyothin

Spine

Appointment
Dr. Chalisa Prasatsakulchai
Paolo Hospital Chokchai 4

Obstetrician

Appointment
Dr. Chanrung Sittipong
Paolo Hospital Phaholyothin

Gastrointestinal and Liver Diseases

Appointment
Dr. Chonthida Iamsamsam
Paolo Hospital Chokchai 4

Obstetrician

Appointment
Dr. Duangswang Limmathurotsakul
Paolo Hospital Phaholyothin

Gastrointestinal and Liver Diseases

Appointment
Dr. Lakchai Wichawut
Paolo Hospital Phaholyothin

Vascular Surgery

Appointment
Dr. Mai Laohasukkasem
Paolo Hospital Chokchai 4

ENT

Appointment
Dr. Methee Khongphaophong
Paolo Hospital Phaholyothin

Orthopedic

Appointment