โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย Luxury Package
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
04-ก.ย.-2562 ถึง 30-พ.ย.-2563
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
LUXURY PACKAGE
วันนี้ - 30 กันยายน 2563 

พิเศษสุด สำหรับคุณแม่มือโปรกับแพคเกจคลอดเหมาจ่าย และ Gift Set ชุดใหญ่ 


รายละเอียดโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย


นอกจากนี้ คุณแม่และลูกน้อยยังได้รับการดูแลจากทีมพยาบาลวิชาชีพ และห้องพักส่วนตัวระดับพรีเมี่ยมของเราอีกด้วย 


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 - ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด หรือการทำผ่าตัดอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง ผ้ารัดหน้าท้อง เป็นต้น ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการตามค่าใช้จ่ายจริง
 - มารดาที่มีประวัติ HIV Positive Herpies Simplex และ HBs Ag Positive จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกห้องเด็ก และเบิกของใช้ต่างหากโดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 - กรณีการคลอดที่ต้องเข้ารักษาต่อที่หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) และต้องมีการ Referral 
 - ตลอดแฝด ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ 
 - โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายดังกล่าว สำหรับมารดาที่ไม่มีประวัติเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรดเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคใดๆ ที่ทางแพทย์วินิจฉัยเห็นสมควรให้เข้ารับการบริการได้แบบปกติ 
 - โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้ 
 - สำหรับชาวไทยเท่านั้น 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต