นพ.วสุพล จึงพัฒนปรีชา

ศัลยแพทย์

วุฒิบัตร

ศัลยกรรม
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 13:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00