โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันผ่าน TQM INSURANCE
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
12-ก.ค.-2564 ถึง 01-ต.ค.-2564
โปรแกรมสุขภาพ"เราพร้อม"
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าบริษัท TQM

3. แสดง PR On Application ของบริษัท TQM ประกันชีวิต
4.
ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ในโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
5.
รับชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น
6.
เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
7.
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
8.
โปรแกรมดังกล่าวมีระยะเวลา วันนี้ - 30 กันยายน 2564


สอบถามรายละเอียด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 02-363-2000 ต่อ 4249
แผนกบริหารลูกค้าองค์กร  (ประกัน)