โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
10-ก.พ.-2563 ถึง 30-มิ.ย.-2563