ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับลูกค้า Allianz Health care card
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
11-ต.ค.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2562
title
เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การตรวจสุขภาพจึงเป็นก้าวแรกของการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต
สำหรับลูกค้า Allianz Health care card
#รับสิทธิ์ ตรวจสุขภาพ 1 โปรแกรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ตามรายการที่กำหนด)
และรับทันที กล่องใส่ยาอเนกประสงค์
เพียงแสดงบัตรตรวจสุขภาพ Allianz Health care card

วันนี้ - 31 มกราคม 2563
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่แผนกตรวจสุขภาพ