วัคซีนรวมตามช่วงวัย
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
27-มี.ค.-2562 ถึง 04-ม.ค.-2564
titleสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องลูกน้อยของคุณด้วยการฉีดวัคซีน
"เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา"

วัคซีนตามช่วงวัย
-------

วัคซีนทางเลือก
-------

วัคซีนสำหรับเด็ก
อายุ 2 – 15 เดือน

-------ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111 ติดต่อ แผนกกุมารเวช
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต