วัคซีนรวมตามช่วงวัย
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
27-มี.ค.-2562 ถึง 31-ธ.ค.-2564
titleสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องลูกน้อยของคุณด้วยการฉีดวัคซีน
"เพราะการป้องกัน ย่อมดีกว่าการรักษา"

วัคซีนตามช่วงวัย
-------

วัคซีนทางเลือก
-------

วัคซีนสำหรับเด็ก
อายุ 2 – 15 เดือน

-------ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Package Smart KIDS A สำหรับลูกน้อย 2-12 เดือน - +
Package Smart KIDS B สำหรับลูกน้อย 4 - 12 เดือน - +
Package Smart KIDS C สำหรับลูกน้อย 1-4 ปี - +
วัคซีนทางเลือก Rotarix จำนวน 2 เข็ม - +
วัคซีนทางเลือก IPD 10 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม - +
วัคซีนทางเลือก IPD 10 สายพันธ์ุ จำนวน 4 เข็ม - +
วัคซีนทางเลือก IPD 13 สายพันธุ์ จำนวน 3 เข็ม - +
วัคซีนทางเลือก IPD 13 สายพันธุ์ จำนวน 4 เข็ม - +
Vaccine Premium 1 สำหรับลูกน้อย 2-12 เดือน SMART KIDS A + IPD Vaccine 13 สายพันธุ์ 4 เข็ม - +
Vaccine Premium 2 สำหรับลูกน้อย 4-12 เดือน SMART KIDS A + IPD Vaccine 10 สายพันธุ์ 4 เข็ม - +
Vaccine Premium C สำหรับลูกน้อย 2-12 เดือน SMART KIDS B + Rotarix Vaccine 2 หลอด + IPD Vaccine 13 สายพันธุ์ 4 เข็ม - +
Vaccine Premium D สำหรับลูกน้อย 4-12 เดือน SMART KIDS B + Rotarix Vaccine 2 หลอด + IPD Vaccine 10 สายพันธุ์ 4 เข็ม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต