อาชีพอะไร? ควรตรวจสุขภาพแบบไหน?
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
25-ธ.ค.-2563
อาชีพอะไร?
ควรตรวจสุขภาพแบบไหน?

          มนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปเรื่องสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญ เป็นปัจจัยหลักสำหรับการใช้ชีวิต แต่การตรวจสุขภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน แตกต่างกันในอาชีพ เพราะความเสี่ยงจากการทำงานของแต่ละไม่เหมือนกัน

          การตรวจสุขภาพตามมาตราฐานอาชีวอนามัย คือการตรวจสอบ ดูแล ป้องกัน ผู้ประกอบอาชีพให้มีความสภาวะของร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีความเสี่ยงหรือต่ำกว่าการประเมินสมรรถภาพ ให้พร้อมที่จะทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย โดยแยกการตรวจเฉพาะทางตามความเสี่ยงได้ดังนี้

ตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ และการตรวจสมรรถภาพของปอด


  • 1. อาชีพที่อยู่ในโรงงานที่มีฝุ่น ควัน ปูน ไอพิษต่างๆ
  • 2. พนักงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีต่างๆ
  • 3. ผู้ที่มีโรประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

ตรวจการได้ยิน
  • 1. ผู้ที่ทำงานอยู่ภาวะที่มีมลภาวะทางเสียงอยู่เป็นประจำ
  • 2. ผู้ที่ต้องใช้ประสาทการรับรู้ด้านการได้ยินในการทำงานเป็นสำคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ต้อนรับ พนักงานขายทางโทรศัพท์

ตรวจวัดสายตาอาชีวอนามัย
  • 1.ผู้ที่ต้องใช้สายตาในการเพ่งมองชิ้นวัตถุเป็นเวลานานๆ งาน เช่นการผ่าตัด การเจียรนัยเพชรพลอย
  • 2.อาชีพที่ต้องใช้สายตาในการจำแนกสีต่างๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นตาบอดสี และใช้สายตามองในมุมมองต่างๆ เป็นเวลานานๆ เช่น นักบิน คนขับรถ ช่างถ่ายรูป ช่างย้อมสี นักเคมี เภสัชกร งานควบคุมการจราจรต่างๆ


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน