โรคภูมิแพ้ วิธีรับมือและการป้องกัน เมื่อเป็นแล้ว ควรดูแลตนเองอย่างไร

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะในเด็ก เริ่มจากอายุ 1-2 เดือน ที่อาจเป็นภูมิแพ้ผิวหนัง พอโตขึ้นประมาณ 2

โรคภูมิแพ้ วิธีรับมือและการป้องกัน เมื่อเป็นแล้ว ควรดูแลตนเองอย่างไร

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกวัย โดยเฉพาะในเด็ก เริ่มจากอายุ 1-2 เดือน ที่อาจเป็นภูมิแพ้ผิวหนัง พอโตขึ้นประมาณ 2

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy)

โรคภูมิแพ้ / สารก่อภูมิแพ้ (Allergy) สารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาผิดปกติ