ทำไม? ต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

การแต่งงานหรือการมีชีวิตคู่นั้น เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อชีวิตของทั้งสองฝ่าย