นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์