กินป้องกันโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ซึ่งอาจเกิดจากโครงสร้างภายในของกระดูกถูกทำลาย

แพ็กเกจ รักษากระดูกพรุน

ฉีดยารักษากระดูกพรุน 14,00 บาท / ตรวจหาภาวะขาดแคลเซียมและวิตามินดี 2,500 บาท

โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

เมื่อเวลาผ่าน วัยมากขึ้น ความแข็งแรงของกระดูกย่อมเสื่อมถอยลง การดูแลใส่ใจควรมีมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญในเร

โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

เมื่อเวลาผ่าน วัยมากขึ้น ความแข็งแรงของกระดูกย่อมเสื่อมถอยลง การดูแลใส่ใจควรมีมากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสำคัญในเร

รับมือโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

รู้หรือไม่ว่า!! ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 2 ล้านคน ทุกๆ 3 วินาที

รับมือโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ

รู้หรือไม่ว่า!! ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 2 ล้านคน ทุกๆ 3 วินาที

กระดูกหักซ้ำในผู้สูงอายุจากภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกหักในผู้ป่วยที่มีกระดูกพรุน พบได้บ่อยเฉลี่ยทุกๆ 3 วินาที

กระดูกหักซ้ำในผู้สูงอายุจากภาวะกระดูกพรุน

ภาวะกระดูกหักในผู้ป่วยที่มีกระดูกพรุน พบได้บ่อยเฉลี่ยทุกๆ 3 วินาที

รับมือ โรคกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ

รู้หรือไม่ว่า !! ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 2 ล้านคน ทุกๆ 3 วินาที จะมีคนกระดูกหัก